Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 15/01/2018 đến 21/01/2018

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

15/01

         

Thứ Ba

16/01

09:00-10:00

Phòng khách ITB

Họp thống nhất tỷ lệ kinh doanh phần mềm

Anh Lê Văn Lợi

Các bên liên quan đến kinh doanh phần mềm

10:30-12:00

P. Họp số 3

Họp tổng kết Báo Diễn đàn Doanh nghiệp

Báo Diễn đàn Doanh nghiệp

a. Lợi

Thứ Tư

17/01

         

Thứ Năm

18/01

         

Thứ Sáu

19/01

         

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2021, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam