Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 08/01/2018 đến 14/01/2018

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

08/01

14:00-16:00

P. Khánh tiết 2

Họp tổng kết Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

SME PC

a. Thực

Thứ Ba

09/01

14:00-16:00

P. Khánh tiết 2

Họp tổng kết Hội đồng doanh nhân nữ

HĐ DNN

a. Lợi

Thứ Tư

10/01

08:30-10:00

P. Họp số 2

Tổng kết Ban Quan hệ Quốc tế

Ban QHQT

a. Khiêm

10:00-12:00

P. Hội nghị tầng 7

Họp tổng kết APEC 2017

VCCI

a. Khiêm

14:00-16:00

P. Khánh tiết 2

Họp tổng kết Ban Pháp chế

Ban Pháp chế

a. Khiêm

Thứ Năm

11/01

         

Thứ Sáu

12/01

08:30-10:30

P. Họp số 2

Tổng kết Văn phòng VCCI

Văn phòng VCCI

a. Lợi

14:00-15:00

Phòng khách ITB

Họp chốt phương án Quy định về tổ chức đào tạo trong nước

Anh Lê Văn Lợi

P. Kế toán & các nhóm tổ chức đào tạo trong nước

Chủ Nhật

14/01

10:00-15:00

Phòng trà E. M. Tầng 1 nhà D2, chung cư Rừng cọ, Ecopark

Sinh nhật VFOSSA lần thứ sáu (14/1/2012 - 14/1/2018)

VFOSSA

a. Lợi, a. Thắng, a. Tiến

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2021, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam