Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 11/12/2017 đến 17/12/2017

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

11/12

10:00

 

Các phòng góp ý vào báo cáo chung của Viện để gửi VCCI

 

 

14:00

 

Anh Lợi nộp báo cáo tổng kết 2017 và kế hoạch 2018 lên Văn phòng VCCI

 

 

Thứ Ba

12/12

         

Thứ Tư

13/12

14:00

 

Nộp hồ sơ kiểm toán nội bộ qua email cho Mr. Lợi

 

 

Thứ Năm

14/12

09:00-09:30

P. A. Lợi

Kiểm toán nội bộ

Anh Lê Văn Lợi

Ms. Thu (p. Kế toán), Ms. Huyền (p. ĐA)

09:30-10:30

P. A. Lợi

Kiểm toán nội bộ

Anh Lê Văn Lợi

Ms. Thu (p. Kế toán), Ms. Hằng (p. TV&ĐT)

10:30-11:30

P. A. Lợi

Kiểm toán nội bộ

Anh Lê Văn Lợi

Ms. Thu (p. Kế toán), Mr. Thắng, Mr. Tiến (P. TMĐT)

16:30-17:30

P. Khánh tiết 1

Tiếp Phòng Thương mại và Công nghiệp Fukuroi

VCCI

a. Lợi, Mr. Khiêm, Mr. Thực, Ms. Huyền & Ms. Loan (p. ĐA), Mr. Thắng & Mr. Tiến (p. TMĐT)

Thứ Sáu

15/12

14:00-16:00

P. Hội nghị tầng 7

Lấy ý kiến cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ

VCCI

a. Lợi, a. Khiêm

15:00-17:00

 

Trình bày giải pháp phần mềm thử nghiệm quản lý hội viên VCCI

Ban HV & ĐT

a. Lợi, Mr. Thắng & Mr. Tiến (p. TMĐT)

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2021, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam