Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 30/10/2017 đến 05/11/2017

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

30/10

09:30-10:30

P. A. Lợi

Kiểm toán nội bộ

Anh Lê Văn Lợi

P. Kế toán & P. ĐA (Ms. Huyền)

10:30-11:30

P. A. Lợi

Kiểm toán nội bộ

Anh Lê Văn Lợi

P. Kế toán & P. ĐA (Ms. Huyền, Ms. Tố Loan)

Thứ Ba

31/10

         

Thứ Tư

01/11

         

Thứ Năm

02/11

         

Thứ Sáu

03/11

         

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2021, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam