Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 21/08/2017 đến 27/08/2017

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

21/08

         

Thứ Ba

22/08

08:00-12:00

KS. Lotte, 54 Liễu Giai

SỰ KIỆN RA MẮT GIẢI PHÁP ĐIỆN TOÁN MỚI CỦA HPE: Dòng máy chủ thế hệ thứ 10 – Bảo mật từ gốc

HPE Vietnam

a. Lợi

Thứ Tư

23/08

         

Thứ Năm

24/08

         

Thứ Sáu

25/08

14:00-17:00

P. Hội nghị tầng 7

Tổng kết thực hiện Nghị Quyết Trung ương 3 khoá VIII về chiến lược cán bộ và học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 5 khoá XII

VCCI

a. Lợi, a. Khiêm

15:30-17:00

P. Hội nghị tầng 7

Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đảng uỷ VCCI

Các đảng viên, các trưởng, phó phòng

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2021, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam