Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 03/07/2017 đến 09/07/2017

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

03/07

14:30-16:30

P. Họp số 2

Giao ban VCCI

VCCI

a. Lợi

Thứ Ba

04/07

09:00-10:00

Phòng khách ITB

Họp với anh Trần Minh, Viện trưởng NISCI

Anh Lợi

Thành phần giao ban

Thứ Tư

05/07

10:00

 

P. TMĐT nộp bản chi tiết dự án IoT

 

 

Thứ Năm

06/07

14:00

 

P. Kê toán in, ký, đóng dấu và nộp dự án chi tiết IoT lên VCCI (5 quyển)

 

 

Thứ Sáu

07/07

         

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2021, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam