Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 05/06/2017 đến 11/06/2017

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

05/06

         

Thứ Ba

06/06

         

Thứ Tư

07/06

         

Thứ Năm

08/06

14:00-16:00

P. Họp số 2

Lễ kết nạp đảng viên Ms. Tố Loan, Mr. Chí Dũng, Ms. Hoàng Anh

Chi bộ Viện

Các đảng viên, các trưởng, phó phòng, quần chúng ưu tú

14:00

 

P. TV&ĐT và P. Kế toán nộp các hồ sơ để kiểm toán nội bộ

 

 

Thứ Sáu

09/06

09:30-10:30

P. A. Lợi

Kiểm toán nội bộ

Anh Lợi

P. Kế toán, P. TV&ĐT

14:00

 

Các đơn vị nộp báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm

 

 

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2021, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam