Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 03/04/2017 đến 09/04/2017

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

03/04

         

Thứ Ba

04/04

14:00-15:00

BIZIC

Làm việc với Ban Hội viên & Đào tạo & BIZIC

Ban Hội viên & Đào tạo

a. Lợi

Thứ Tư

05/04

         

Thứ Năm

06/04

         

Thứ Sáu

07/04

08:00-17:00

Khu II ĐH Cần Thơ, đg 3/2 q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Hội thảo “ Giới thiệu phần mềm lõi dịch vụ công nguồn mở OpenCPS với các Tỉnh/Thành phố Đồng bằng Sông Cửu Long ”

FDS

a. Lợi, a. Thắng, a. Tiến

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2021, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam