Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 27/02/2017 đến 05/03/2017

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

27/02

         

Thứ Ba

28/02

         

Thứ Tư

01/03

08:00-12:00

P. Hội nghị tầng 7

Lễ ra mắt Mạng lưới Kởi nghiệp Việt Nam (GEN Vietnam)

VCCI

a. Lợi, Ms. Thu Hằng (p. TV&ĐT)

Thứ Năm

02/03

         

Thứ Sáu

03/03

15:00-16:30

124 Hoàng Quốc Việt

Làm việc với VNPT Technology

VNPT Technology

a. Lợi, a. Thắng, a. Tiến

Chủ Nhật

05/03

15:00-21:00

KS. JW Marriott, 08 Đỗ Đức Dục

Diễn đàn doanh nhân nữ Việt Nam 2017

HĐ DN Nữ Việt Nam

a. Lợi

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2021, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam