Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 02/01/2017 đến 08/01/2017

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

02/01

Cả ngày

 

Nghỉ lễ

 

 

Thứ Ba

03/01

08:30-10:30

P. Họp số 3

Họp tổng kết Văn phòng VCCI

Văn phòng VCCI

a. Lợi

14:00-16:00

P. Khánh tiết 2

Tổng kết Ban Pháp chế

Ban Pháp chế

a. Lợi

Thứ Tư

04/01

09:00-11:00

P. Khánh tiết 2

Tổng kết Ban Tài chính

Ban Tài chính VCCI

a. Lợi

14:00-16:30

P. Họp số 2

Tổng kết Ban Hội viên & Đào tạo

Ban Hội viên & Đào tạo

a. Lợi

16:30-18:00

P. Họp số 3

Tổng kết Viện năm 2016 và kế hoạch 2017

VCCI-ITB

Toàn Viện

Thứ Năm

05/01

13:30-15:30

P. Họp số 3

Tổng kết Ban Tổ chức Cán bộ

Ban Tổ chức Cán bộ

a. Lợi

16:00-18:00

P. Họp số 2

Tổng kết Viện phát triển Doanh nghiệp

Viện Phát triển DN

a. Lợi

Thứ Sáu

06/01

08:30-10:30

P. Khánh tiết 2

Họp tổng kết SME PC

SME PC

a. Lợi

14:00-17:30

P. Hội nghị tầng 7

Festival Khởi nghiệp 2017: Ngày hội đầu tư

Báo DĐ DN

a. Lợi

Thứ Bảy

07/01

08:00-17:00

80 Phan Đình Phùng

Hội thảo eGov-ICT “Những giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai chính phủ điện tử”

Diễn đàn ICT-VN, CLB CEO&CIO

a. Lợi

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2021, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam