Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 26/12/2016 đến 01/01/2017

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

26/12

09:30-10:30

Phòng khách ITB

Giao ban tổng kết năm 2016

Anh Lợi

Thành phần giao ban + Mr. Quy ITB Đà Nẵng

10:30-11:30

Phòng khách ITB

Chi bộ họp tổng kết năm 2016

Anh Lợi

Các đảng viên

13:30-15:30

P. Khánh tiết 2

Tổng kết Văn phòng công tác Hiệp hội

VP CT Hiệp hội

a. Lợi

Thứ Ba

27/12

14:00-15:00

P. Khánh tiết 1

Tiếp đoàn Sở KH&CN tỉnh Triết Giang, Trung Quốc

VCCI

a. Lợi, a. Khiêm, a. Ngô Phương, a. Huỳnh

Thứ Tư

28/12

         

Thứ Năm

29/12

         

Thứ Sáu

30/12

         

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2021, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam