Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 05/12/2016 đến 11/12/2016

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

05/12

         

Thứ Ba

06/12

14:00-16:30

P. Họp số 3

Đại hội Công đoàn Viện

BCH Công đoàn

Toàn Viện

Thứ Tư

07/12

         

Thứ Năm

08/12

Trước 14:00

 

Nộp hồ sơ kiểm toán nội bộ

 

p. Kế toán, p. Đề án

15:00-16:30

Ban HV&ĐT

Họp với Ban HV&ĐT

Ban Hội viên & Đào tạo

a. Lợi

Thứ Sáu

09/12

09:30-10:30

P. A. Lợi

Kiểm toán nội bộ

Anh Lợi

p. Kế toán, p. Đề án

10:00

 

Các đơn vị nộp báo cáo 2016 và kế hoạch 2017 (theo mẫu)

 

 

14:00

 

Mr. Khiêm, Mr. Thực, Ms. Thanh Huyền, Ms. Nguyễn Thu nộp báo cáo tổng kết Viện theo phân công

 

 

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2021, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam