Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 14/11/2016 đến 20/11/2016

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

14/11

08:00-09:00

P. Hội nghị tầng 7

Hội nghị cán bộ lấy ý kiến giới thiệu quy hoạch BCH Đảng bộ VCCI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng uỷ VCCI

a. Lợi, a. Khiêm

Thứ Ba

15/11

         

Thứ Tư

16/11

         

Thứ Năm

17/11

Trước 14:00

 

Nộp hồ sơ kiểm toán nội bộ

 

p. Kế toán, p. Đề án

Thứ Sáu

18/11

09:30-11:00

P. A. Lợi

Kiểm toán nội bộ

Anh Lợi

p. Kế toán, p. Đề án

14:00-16:00

Phòng khách ITB

Họp nhóm thử nghiệm CoFSA (DVCTT)

Anh Lợi

p. TMĐT, VIELINA

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2021, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam