Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 01/08/2016 đến 07/08/2016

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

01/08

         

Thứ Ba

02/08

09:30-10:30

P. Khánh tiết 2

Báo cáo tiến độ dự án Startup Ecosystem

IPP2

P. TV&ĐT

Thứ Tư

03/08

09:00-09:15

Phòng khách ITB

Tiếp Kiểm toán nhà nước

Anh Lợi

p. Kế toán

09:30-16:30

Phòng họp nhỏ

Kiểm toán nhà nước

Kiểm toán nhà nước

p. Kế toán

10:00-11:30

P. Họp số 3

Chương trình giới thiệu các hoạt động chiến lược Hỗ trợ Doanh nghiệp - Doanh nhân giai đoạn 2016-2017

Báo DĐ DN

a. Lợi

Thứ Năm

04/08

08:30-16:30

Phòng họp nhỏ

Kiểm toán nhà nước

Kiểm toán nhà nước

p. Kế toán

Thứ Sáu

05/08

08:30-16:30

Phòng họp nhỏ

Kiểm toán nhà nước

Kiểm toán nhà nước

p. Kế toán

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2021, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam