Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 18/07/2016 đến 24/07/2016

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

18/07

         

Thứ Ba

19/07

08:00-12:00

P. Hội nghị tầng 7

Hội nghị Ban chấp hành VCCI lần thứ 4, khóa VI

VCCI

a. Lợi

13:30-17:00

P. Hội nghị tầng 7

Phổ biến nghị quyết ĐH Đảng lần thiws XII, Nghị quyết 35 của Chính phủ, Nghị quyết BCH VCCI lần thứ 4, khoá XI

VCCI

Toàn Viện

Thứ Tư

20/07

         

Thứ Năm

21/07

18:00 - 21:00

Hội trường 2A - 105A Quán Thánh

Giao lưu hữu nghị chào mừng 185 năm Quốc khánh Bỉ

Hội hữu nghị Việt - Bỉ

a. Lợi

Thứ Sáu

22/07

         

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2021, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam