Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 04/07/2016 đến 10/07/2016

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

04/07

         

Thứ Ba

05/07

14:00-17:00

P. Họp số 2

Giao ban VCCI

VCCI

a. Lợi

Thứ Tư

06/07

Cả ngày

Hạ Long

Nghỉ hè

Công đoàn Viện

Toàn Viện

Thứ Năm

07/07

Cả ngày

Hạ Long

Nghỉ hè

Công đoàn Viện

Toàn Viện

Thứ Sáu

08/07

Cả ngày

Hạ Long

Nghỉ hè

Công đoàn Viện

Toàn Viện

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2021, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam