Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 27/06/2016 đến 03/07/2016

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

27/06

         

Thứ Ba

28/06

         

Thứ Tư

29/06

13:00-17:00

KS. Ninh Kiều 3 Bờ sông

Hội thảo "TRIỂN VỌNG NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN MỚI"

VCCI Cần Thơ

a. Lợi

Thứ Năm

30/06

08:00-12:00

KS. Ninh Kiều 3 Bờ sông

Hội thảo "Giải pháp khởi nghiệp thành công cho ĐBSCL và Tp. Cần Thơ"

VCCI Cần Thơ

a. Lợi

Thứ Sáu

01/07

08:00-12:00

P. Hội nghị tầng 7

“Kinh doanh toàn cầu và đàm phán thành công” thuộc dự án IPP2

P. TV&ĐT

P. TV&ĐT

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2021, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam