Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 13/06/2016 đến 19/06/2016

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

13/06

         

Thứ Ba

14/06

         

Thứ Tư

15/06

08:00-12:00

P. Họp số 2

Tập huấn: “Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2016”

Đảng uỷ VCCI

a. Lợi, a. Khiêm, Ms. Thu Hằng

Cả ngày

Phòng khách ITB

Kiểm toán độc lập

VCCI

p. Kế toán

Thứ Năm

16/06

08:30-09:30

P. Khánh tiết 2

Họp với TUV Nord Việt Nam: giám sát định kỳ Hệ thống ISO 9001:2008

VCCI

a. Lợi, a. Thắng, Ms. Tố Loan

Cả ngày

Phòng khách ITB

Kiểm toán độc lập

VCCI

p. Kế toán

14:30-17:30

 

Giám sát định kỳ Hệ thống ISO 9001:2008

TUV Nord Việt Nam

a. Thắng, Ms. Tố Loan

Thứ Sáu

17/06

         

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2021, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam