Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 30/05/2016 đến 05/06/2016

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

30/05

11:00-12:00

 

Các đơn vị nộp đề xuất dự án theo mẫu, trước 12h00

 

 

Thứ Ba

31/05

         

Thứ Tư

01/06

09:00-10:30

Phòng khách ITB

Gặp OPenCPS (phần mềm FOSS về dịch vụ công trực tuyến)

Anh Lợi

Mr. Hoàng Thắng, Mr. Mạnh Tiến

Thứ Năm

02/06

14:00-15:00

Phòng khách ITB

Họp với Cty Vietsoftware

Anh Lợi

a. Lợi, a. Thắng, a. Tiến

Thứ Sáu

03/06

15:30-16:30

P. Khánh tiết 1

Mid-term Evaluation of the Finland-Vietnam: Innovation Partnership Programme Phase II (IPP2) - Meeting with VCCI

VCCI + IPP

Ms. Thu Hằng

Chú ý:

Các đơn vị nộp đề xuất dự án theo mẫu, trước 12h00 thứ Hai, 30/05/2016 để a. Lợi tổng hợp và nộp cho VCCI 31/05/2016.

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2021, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam