Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 02/05/2016 đến 08/05/2016

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

02/05

Cả ngày

 

Nghỉ bù 30/04/2016

 

 

Thứ Ba

03/05

Cả ngày

 

Nghỉ bù 1/5/2016

 

 

Thứ Tư

04/05

         

Thứ Năm

05/05

         

Thứ Sáu

06/05

16:30-21:00

KS. Thắng Lợi

Gala Dinner kỷ niệm 15 năm thành lập Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam

HĐ DN Nữ Việt Nam

a. Lợi

Thứ Bảy

07/05

08:00-16:30

KS. Sofitel Plaza, 01 đường Thanh Niên

Hội thảo “BẤT ĐỘNG SẢN ÚC – XU HƯỚNG ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 2016”

VCCI & IFIG

p. Đề án

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2021, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam